top of page

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
1) GİZLİLİK POLİTİKASI
Kolektif Piyasa Araştırma ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından işletilen “www.kolektifarastirma.com”
adresindeki internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı”)
tarafından, işbu Gizlilik Politikasının İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama kullanılmadan önce okunması gereklidir.
İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da, Kullanıcılar’a daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.)
talep edilmektedir. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına
yönelik özel iletişim ve promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama bünyesinde kullanılmaktadır.
Kişisel bilgiler haricinde; İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte
ve saklanmaktadır. Şirket, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, Kullanıcılar’ın haberi veya aksi bir talimatı olmaksızın,
üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.
İnternet Sitesi içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır.
Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü
Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi’ni ve varsa
İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır.
İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları
ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup
olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım
Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.
Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer
verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya geçmişte yaptığı ziyaretleri
temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google
dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır. Kişisel Kullanıcı
bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda
olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.
Ödeme sayfasında talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’dan işlem yapan Kullanıcılar’ın
güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama veya hizmet veren üçüncü şirketlerin
sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ara yüzü üzerinden ilgili
banka ile Kullanıcı’nın kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Kullanıcı, işbu Kullanım Sözleşmesi’ni onaylayarak, Şirket ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış
ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için Şirket’in
iştiraki olan diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.
İnternet Sitesi üyeliği çerçevesinde gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız
lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak veya İnternet Sitesi üzerinde "Hesabım" bölümünde bulunan "Üyelik Bilgileri Güncelleme" alanında
"Kampanyalardan ve fırsatlardan haberdar olmak istiyorum" seçeneğini boş bırakarak e-posta gönderim listesinden her zaman çıkış
yapılabilmektedir. Üye, kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.
Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Kolektif Piyasa Araştırma ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine
uymayı kabul etmektedir.
Üye’nin kişisel verileri daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, istatistikî bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetleri geliştirmek
üyelik sözleşmesinin Şirket’e yüklediği sorumlulukları yerine getirmek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.
Üye, kendisine ait kişisel verilerinin Şirket’in belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması,
depolanması ve herhangi bir amaçla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
Üye’ye ait Kişisel Veriler işbu başvuru formu marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.
Üye; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer
aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan
üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri
işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.
kolektifarastirma.com tescilli bir markadır. Marka tasarımı, logo, tişört tasarımları, web sitesi tasarımı, görseller, videolar ve metinler
kolektifarastirma.com markasına aittir ve izinsiz kullanılamaz. İzinsiz herhangi bir kullanım halinde kolektifarastirma.com yasal haklarını
kullanacaktır. Şirketimiz gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, keza müşteri-üyelerine
sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, kampanya vb.lerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler
Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.
2) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Söz konusu bu metin, Kolektif Piyasa Araştırma ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’ye (“kolektifarastirma.com”) aktarılan kişisel verilerin korunması
konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. kolektifarastirma.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan ve ilgili
sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerçek kişinin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda
muvafakat verilmesi amacıyla tanzim edilmiştir. kolektifarastirma.com işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta
yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
A) VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
KVKK’nın uygulanması bakımından Kolektif Piyasa Araştırma ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. ‘veri sorumlusu’ olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun
kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş ve aralıksız bir şekilde varlığını sürdüren, İstanbul Ticaret Sicil
Memurluğu nezdinde sicil numarası ile kayıtlı, , şirket merkezi Şişli /İstanbul Türkiye adresinde bulunan’ Kolektif Piyasa Araştırma ve
Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’dir.
B) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kolektif Piyasa Araştırma ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. tarafından farklı
kanallarla ve hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.
Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartların dayanarak, KVKK’nın 4’üncü maddesindeki kişisel
veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Kolektif Piyasa Araştırma ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti..’nin yürütmüş olduğu tüm kişisel
veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlülüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; sunulan ürün ve
hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların
yapılması; Şirketimiz tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar, web sitesi/mobil
uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmektir.
Kişisel veriler ilgili mevzuatlar kapsamında kolektifarastirma.com’un, sözleşmeye dayansın dayanmasın her türlü faaliyeti kapsamında işlenecektir.
Kişisel veriler, e-ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle, hissedarlarımızla, doğrudan / dolaylı yurtiçi/yurtdışı
iştiraklerimizle; aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlerle ve resmi/idari makamlar ile kolektifarastirma.com’un hizmet
aldığı ya da hizmet almayı planladığı kişilerle paylaşılabilecektir.
Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile iş bu bilgilendirme ve muvafakat formu ve kanuna ve/veya sözleşmeye istinaden işlenmektedir.
Verisi işlenen kişi kolektifarastirma.com’a başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Bu sebeple,
Sitemize üye olduğunda sizden zorunlu olarak;
Ad, Soyad, cinsiyet, mail adresi, Doğum tarihi, Telefon numarası, adres bilgilerini istiyoruz. Bunların haricinde daha iyi hizmet verebilmek için
sunucularımız otomatik olarak; ip adresi, kullandığın tarayıcı ve dilleri kaydeder. Bunların bir kısmı üyelik için zorunlu olan, bir kısmı ise siz
üyelerimizi daha iyi tanıyarak ileride size en uygun hizmeti verebilmemizi sağlayacak bilgilerdir.
C) VERİLERİN KORUNMASI
Ziyaretçiler/Üyeler tarafından verilen/taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre
Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari yöntemler
ile alınmıştır.
Sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz'den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online
olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez. Sitemize üyelik, (varsa)
ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları
tarafından görüntülenemez.
D) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Yukarıda listelediğimiz bilgilerin hiç birini üçüncü şahıs veya firmalara satmamakta, takas etmemekte veya devretmemekteyiz.
E) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
www.kolektifarastirma.com web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca
kolektifarastirma.com tarafından elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen
amaçlarla işlenebilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,12305
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
F) GÜVENLİK
Yukarıda listelediğimiz bilgilerin güvenliği için SSL kullanıyoruz.
G) GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ
Gizlilik politikalarımız ile ilgili değişiklik yapma kararı aldığımızda bunu öncelikle web sitemiz üzerinden duyurur, ardından kolektifarastirma.com
severlere mail yolu ile haber veririz. Bu politika en son Ocak 2020 tarihinde güncellenmiştir.
H) ÜYELİKTEN ÇIKMA, BİLGİLERİN SİLİNMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ
Sitemizden üyeliğini iptal ettiğin takdirde bizimle paylaştığın tüm bilgiler silinmiş olur.
I) ÇEREZ (COOKIE)
Sitemizde (mobil uygulamaları dâhil tüm dijital platformlarında) muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler,
zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir. Çerezler kullanıcının
ziyaret ettiği internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini,
siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği)
ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde
(sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak
amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır. Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak
kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.
Sitemizi (mobil versiyonları dahil) kullanan Ziyaretçiler (Üye-Müşterilerimiz dahil) yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin
burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda
işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.
Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek
kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya
bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).
Sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz Veri Politikamız-Bilgilendirmelerimizde
belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.
İ) BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİN?
Ziyaretçiler/Müşterilerimiz/Üyelerimiz tüm bu konularda ek bilgi istemlerini, her türlü talep ve şikâyetlerini aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşarak
Gizlilik politikalarımız ile ilgili herhangi bir soru, şikâyet veya önerin olduğunda destek@collectiveist.com adresi üzerinden bizimle paylaşabilirsin. .

bottom of page